Når det siste treet er hugd ned

Når elvene er forgiftet

Når den siste fisken er blitt fanget

Først da vil dere oppdage at det ikke

går an å spise penger

gammelt Hopi-indianer-sitat